MSRegistry

Gebruik van de gegevens

Persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum) worden vastgelegd en gebruikt voor het online dossier met betrekking tot de studie. Het bestand Gezondheidsmeter is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (meldingsnummer m1408979) en uitgebreid beveiligd tegen misbruik. Zo worden persoonlijke gegevens apart van medische gegevens opgeslagen.

Studie analyses

De medische gegevens die in studies verzameld worden, worden gebruikt voor analyses en onderzoek. Dit gebruik staat precies omschreven in de pati├źnteninformatie die bij de studie hoort. Alle analyses vinden geanonimiseerd plaats, dus zonder dat ze tot personen zijn te herleiden. Voordat u definitief meedoet, vragen wij uw toestemming voor deze opslag en gebruik.

Vertrouwelijkheid van de gegevens

Alle medewerkers van Curavista hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, zij gaan vertrouwelijk om met uw medische data.

28/02/2011